SEYYİD DERVİŞ CEMAL OCAĞI

DERVİŞ CEMAL OCAĞIDoğu Anadolu'da kısmen yaygın ve etkin bir ocaktır. Derviş Cemaller Tunceli'nin Ovacık kazasında, Erzincan'ın Zorun, Pülümür'ün Asgirik, Danzig, Pançıras köyleri ile Erzurum'a bağlı Hınıs ve Aşkale köylerinde bulunurlar. Bu ocak da Şeyh Hasanlı grubuna bağlı aşiretlere pirlik-dedelik yapmaktadırlar. Bunlar da diğerleri gibi Horosan'dan geldiklerini söylemektedirler. Bu konuda Nejat Birdoğan, Ehlibeyt dergisinde yayınlanan yazısında şu bilgiyi vermektedir:"Derviş Cemal, Hacı Bektaş Halifelerindendir. Seyyittir. Yani, İmamlar soyundan gelmektedir. Bu nedenle Hacı Bektaş Velayetnamesinde adı, Seyyid Cemal olarak geçer. Şöyleki:Seyyid Cemal, Sarı İsmail, Kolu Açık Hacım Sultan, Baba Resul, Pir Ebu Sultan, Recep Sseyid, Sultan Bahaeddin, Yahya Paşa, Barak Baba, Ali Baba, Atlaspuş Baba, Dust-i Huda, Hızır Samit.Hünkâr, Cemal Seyid'i, halifelerinden hepsinden daha fazla severdi. Bu yüzden halifeler, onu büyük bilirler ve sayarlardı. Zaten Hünkâr da bunu buyururdu. Nice defalar, eliyle arkasını sıvamış, "Cemalim'dir, Cemalim'dir, Cemalim" demişti. Seyyid Cemal, bir gün Hünkâr'ın kapısında oturmuş, acaba Hünkâr bize bir yurt gösterir mi ki, orda dem-yom oynatalım fikrine düşmüş düşünüyordu. Bu dilek Hünkâr'a malum oldu. Bir gün toplu halde söyleşirken: Hünkâr, Seyyid Cemal'e hitaben: Cemali'im dedi. "Biz varlık yurduna göçtükten sonra, bir merkep al, yola düş. Merkebini nerde kurt yerse, orasını sana yurt olarak verdik. Oraya varır, orda demini-yomunu oynatırsın" dediler.Hünkâr, varlık yurduna göçünce, Seyyid Cemal Sultan, erenlerin sözüne uyup bir merkep aldı, yola revan oldu. Vara vara Altındaş'a vardı. gördü ki otlu, çimenlik bir yer. Pek sevdi burayı. Merkebini saldı çayıra, kendisi de çimenlere uzanıp uyudu. Bir müddet sonra uyanınca, baktı ki, merkebini kurt yemiş. Erenlerin sözünü hatırladı ve oraya yerleşti. Bir çok kerametleri belirtti Derviş Cemal'in. Evlendi, bir oğlu oldu. Adını Asıldoğan koydular. Rivayetlerde geçen bu Altıntaş'ın, Kemah yöresi olduğu düşünülmektedir.(3)Tunceli'nin Hozat-Kırkpınar köyünde oturan Derviş Cemal oğullarından Seyyid Hıdır Kaya'nın anlatımına göre, "dedelerinin bir kısmı Hacı Bektaş'a bağlı değildir. Bunlar çoktur. Bağlı olmayanlara, Baba Mansurlar-Kureyşanlılar-Sinemilliler vb. gibi ocaklardır. Biz Derviş Cemaller, kış aylarında bize bağlı müritlerimizin köylerini dolaşır, cemler yaparız. Yaz aylarında da çiftliğimiz çubuğumuzla uğraşırız. Köylere haber göndermeden gideriz. Sözgelimi atmış hanelik Alevi köyünde isteğe göre bir süre kalırız." demektir.


Dervis Cemal Mürsitlerin kutsal soyu
1- Adem ve Hava Anna 39- Abdimenaf
2- Sit 40- Hasim
3- Enos 41- Abdülmuttalip
4- Kenan 42- Ebu Talip
5- Mahalalel 43- Hz. Ali ve Anna Fatime
6- Yeret 44- Imam Hüseyin
7- Hanok (Idris) 45- Imam Zeynel Abidin
8- Metuselah 46- Seyid Zeyd
9- Lemek 47- Seyid Ali
10- Nuh 48- Seyid Sehy Muhammed Sembeki
11- Sam 49- Seyid Davut
12- Arpaksat 50- Seyid Yahya
13- Selah (Salih) 51- Seyid Salih
14- Ever(Hud) 52- Seyid Ebülvefa
15- Pelek 53- Seyid Ahmet
16- Reu 54- Seyid Abdullah
17- Seruk 55- Seyid Ilyas
18- Nahor 56- Seyid Sehabettin
19- Terah (Azer) 57- Seyid Haci Halil
20-Ibrahim ve Hacer Anna 58- Seyid Hüseyin
21- Ismail 59- Seyid Yusuf
22- Adnan (Adbeel)
23- Maad
24- Nazar
25- Hizir
26- Ilyas
27- Müdrike
28- Hüzeyme
29- Kenan
30- Nasr
31- Malik
32- Fahr
33- Galip
34- Levi
35- Keap
36- Emre
37- Kelap
38- Kasiy


60-SeyidCemal Sultan
61-SeyidAsil Dogan
62-SeyidErdogan
63-SeyidIsmail Erdogan(Ertugrul)
64-SeyidDervis Cemal
65-SeyidSah Ali
66-SeyidHasan
67-SeyidMehmet
68-SeyidYesil ARAB(Arabikesk)
69-SeyidDervis Cemal
70-SeyidMehmet
71-SeyidHakverdi
72-SeyidNesimi
73-SeyidMaksut
74-SeyidPirkekil
75-SeyidAli
76-SeyidMehmet
77-SeyidIbrahim (Seyh Dede) & (Telli Anna)
78-SeyidHakverdi (Mürsit) & (Sah Hanim)Oglu Seyid Seyfi ve Seyid Imam
79-SeyidSeyit Hasan Hüseyin (Baba gazi) & (Gülüzar)
80-Seyid Mehmet & Aysel Derviscemal
81-Seyid Hasan Hüseyin Derviscemal


Mehmet DerviscemalDUVAZDEYİ DERVEŞ CEMAL :Şâh-a giderim erenler

Hacı Bektaş Velidendir

Derveş Cemâli görenler

Hacı Bektaş VelidendirDerveş Cemâl'i boyladı

Muhammed Hakk'tır söyledi

Hatice-i Kibriyadan sual eyledi

Hacı Bektaş VelidendirPirim Sarı İsmail gele

Derveş Cemâldan gülbeng ala

Hasan Hüseyinde bile

Hacı Bektaş Velidendirİmam Zeynel ile Bakır

Kerametlidir Derveş Cemâl

Câfere eyledi namer

Hacı Bektaş VelidendirMusâ-i Kâzım Rıza-i hakkı

Rızadan sonra gelir Taki

Sultan Munzur Ali El Naki

Hacı Bektaş VelidendirŞâh Hatayim böyle söyler

Askeri Mehdiyi diler

Derveş Cemâlim böyledir

Hacı Bektaş Velidendir


http://erzincanzurun.azbuz.com/ ve http://www.hbektas.gazi.edu.tr SİTELERİNDEN ALINMIŞTIR.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !