Prof. Dr. İzzettin Doğan'a Yapılan Haksızlık

 

Türkiye’de provakatörlüğü ile öne çıkan bir yayın organı olan ANADOLU’DA VAKİT adlı gazetenin İzzettin Doğan’ı hedef gösteren haberi insaf ve izan sahibi herkesi derin bir şaşkınlık ve üzüntüye boğdu.


 

Sayın Doğan’ı yaptığı açıklamalar nedeniyle “tahrik peşinde “ olmakla itham eden gazete aslında daha evvel pek çok olayda tahrikçiliği tesçillenmiş bir yayın organıdır.

Gazeteye göre cem evlerinin ibadethane olarak kabulünü talep etmek, namazı Sünni uygulamadan farklı olarak anlamak ve algılamak tahrik sebebi oluşturuyor.
Oysa asıl tahrik, insanların en doğal inanç hakları olan cem evi talebini reddetmek değil midir?
Asıl tahrik, dini alanda farklı yorumlara tahammül gösterememek değil midir ?
Asıl tahrik, yüzyıllardır ibadethane olarak kullanılan cem evlerini bir kültür merkezi ve folklorik mekan olarak nitelemek değil midir ?

Asıl tahrik, Alevi İslam inancının temel ibadet biçimi olan cem ibadetini hakiki anlamda bir namaz olarak gören Alevileri cem yürüttükleri, cem evine gittikleri ve camiye gelmedikleri için İslam’dan kopmakla itham etmek değil midir ?
Asıl tahrik, Alevi ve Sünni halktan alınan vergilerle sadece Sünni inanç için hizmet gören Diyanet işleri Başkanlığı’na destek olmak değil midir ?
Kur’an’da cem evi ifadesinin bulunmuyor oluşu cem evlerinin ibadethane kimliğini reddetmenin gerekçesi olarak sunulurken; “Kur’an’da cami sözcüğü de yok, o halde camiler de mi ibadethane sayılmayacak, şeklindeki bir açıklamayı çarpıtarak
“ camiler de ibadethane sayılmasın “ dedi diye yazmak dürüstlük ve doğrulukla izahı mümkün olmayan bir eylem ve düşünce bozukluğu değil midir ?

ANADOLU’ DA VAKİT ‘in yaptığı, gerçekleri çarpıtmak değil midir?
Yıllarca Alevi – Sünni kardeşliği temelinde Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için çaba harcamış, bu yolda emek saffetmiş bir kanaat önderine yapılan bu haksızlığın, halkımızın barış ve kardeşliğine hizmet ettiğini söyleyebilmek mümkün müdür ?
Sayın Doğan’ın açıklamaları ile bölücü örgüt liderinin kimi açıklamaları arasında zorlama bir yolla paralellik kurmaya çalışmak ve böylece Alevi kanaat önderinin üzerinden Alevileri bölücü örgüt yandaşı imiş gibi göstermeye çalışmak yahut bu yönde bir kanı oluşturmaya çaba harcamak erdem, ahlak ve haysiyet denilen değerlerden nasip almamış olmanın yalın bir göstergesi değil midir ?
Gazetenin rahatsızlığının gerçek nedenini teşhis için eldeki verileri değerlendirdiğimizde zihnimize düşenler ziyadesiyle üzüntü kaynağıdır.

Yoksa söz konusu gazete Türkiye’de cem evlerinin sayılarının hızla artmasından mı rahatsızdır ?
Yoksa Alevi inanç ve kültürünün yaşamakta olduğu rönesans mı rahatsızlık vermektedir ?
Yoksa Türkiye’nin en büyük cem evinin Türkiye’yi kuran partiye mensup bir belediye tarafından destekleniyor olması mı mesele teşkil etmektedir ?
Oysa biliniyor ki pek çok AKP’li yerel yönetici cem evlerine çeşitli yardımlar yapmışlardır. Hatta geçmişte RP ‘li belediyeler de zaman zaman cem evleri için yardımda bulunmuşlardır. Nitekim Kağıthane cem evinin inşasında Sayın Necmettin Erbakan’ın aracılığıyla RP ‘li belediye başkanının da desteği olmuştur.

Aleviler kendilerine uzanan dost elini hiçbir zaman geri çevirmemişlerdir. Hiçbir zaman kadirbilmezlik etmemişlerdir.
O halde nedir VAKİT’in rahatsız olma sebebi ?
Sayın Doğan’ın laik ve ulusalcı duruşu mu ?
Yüce Atatürk’ün kutsal emaneti olan aziz cumhuriyetimize sahip çıkması mı ?
Alevi – Sünni kardeşliği için yaptığı çalışmalar mı ?
Hüseyni İslam’ı savunuyor oluşu mu ?
Kerbela mazlumlarının yolunu sürdürüyor oluşu mu ?
İki cihan güneşi Hazreti Muhammed’in soyundan geliyor oluşu mu?
Sünnilik perdesinin gerisinde Türkiye’nin Vahhabileştirilerek Araplaştırılmaya çalışmasına karşı “Türk kavimlerinin İslam anlayışı “ olan Alevi İslam inancına hizmet etmesi mi ?
Türkiye’nin ve Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunması mı ?
Evet, nedir rahatsızlığın sebebi ?
Yanıtını içinde barındıran sorularımızı idrak sahiplerine yönelterek söz konusu gazetenin provakatif haberini yüce ulusumuzun vicdanına havale ediyorum.

 

Haber: Habercem

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !